Integritetspolicy Mallorcahouses

Vi på Mallorcahouses tycker att Integritet är viktigt, så här har vi tänkt beskriva lite hur vi ser på dataskyddsförordningen.

Som en mäklarbyrå av fastigheter kan vi komma i kontakt med dina personuppgifter, men då oftast i en roll att kunna leverera våra tjänster.

För att reglera att vi följer de regler och förväntningar som finns på oss, jobbar vi aktivt med detta. I de fall du besöker vår hemsida, registrerar dig våra nyhetsbrev, söker jobb eller jobbar hos oss behandlar vi dig däremot som personuppgiftsansvarig.

Vad för slags personuppgifter behandlar Vi?
Vi behandlar enbart de uppgifterna som Vi får från våra kunder, eller de uppgifterna som du själv ger oss, för ändamålet att kunna leverera våra tjänster.
Vi behandlar bara dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla våra kunders ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta.

Hur lagras vi dina personuppgifter?
Dina uppgifter behandlas enbart av berörda personer inom Majorcahouses, samt av oss utsedda underleverantörer.
Våra underleverantörer säkerställer Vi lever upp till samma skyldigheter som Vi har, genom att skriva avtal med dem, samt vid tillfällen göra kontroller att de efterlever det vi sagt.
Uppgifter som vidarebefordras till andra används endast för att tillhandahålla de tjänster som Vi utvecklar åt våra kunder.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.
De uppgifter som vi behandlar om dig lagras inom Europeiska Unionen . All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst (en gång per år utan kostnad) få information om de personuppgifter vi behandlar om dig i rollen som personuppgiftsansvarig.
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter i de fall det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

I de fall vi är ett personuppgiftsbiträde hänvisar vi till de personuppgiftsansvariga.
Är du osäker på vem som är personuppgiftsansvarig för dig, hjälper vi självklart dig med detta.

För att kunna hjälpa dig med dina rättigheter, så behöver du kontakta oss skriftligt på [email protected].

För att kunna hitta dina personuppgifter, samt kunna skicka dem till dig behöver vi namn, personnr, adress, telefonnummer och e-postadress.
Ange även vilken e-postadress du vill ha informationen skickad till, samt vilket lösenord du vill att den komprimerade filen har.
För att säkerställa att det enbart är Du som får tillgång till dessa uppgifter är det viktigt att du utöver din namnteckning också skickar med en kopia på en godkänd identifikationshandling i din förfrågan.

Efter utskicket av detta registerutdrag kommer vi spara denna förfrågan i 12 månader.